Tisztelt Óvárosi lakóközösség!

Magyar Posta Zrt. 2023. február 13-án kelt levelében tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a vállalatot érintő erőteljes energiaválság miatt különösen nagymértékben megemelkedett költségek okán szünetelő, Százhalombatta 3. számú posta, azaz a 2440 Százhalombatta, Szent László utca 17. szám alatt található óvárosi postahely visszanyitására nincs lehetőségük.

 

Erre tekintettel az Óvárosban sajnálatosan megszűnt a postai szolgáltatás.

 

Annak érdekében, hogy az óvárosi lakosság számára a posta bezárása ne okozzon különösen nagy hátrányt, a 78/2023 (II.23.) ök. sz. határozatában döntött Százhalombatta Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arról, hogy kezdeményezi a Magyar Posta Zrt-nél egy csekkbefizető automata létesítését a Szent László út 17. szám alatti ingatlanba. Így levélben felkerestem a Magyar Posta Zrt. vezetőségét arra vonatkozóan, hogy ajánlatot kérjek egy csekkbefizető automata telepítésére és üzemeltetésére. A Magyar Posta Zrt. az erre vonatkozó ajánlatát, valamint feltételeket megküldte az Önkormányzat részére. A Magyar Posta kizárólag bankkártyás fizetési módot lehetővé tévő, beltéri csekkbefizető automata rendelkezésére bocsátását tudja biztosítani.

 

A Képviselő-testület a 2023. május 25. napján megtartott képviselő-testületi ülésén tárgyalta a csekkbefizető automata létesítésének lehetőségével kapcsolatos előterjesztést. A Képviselő-testület a 150/2023. (V.25.) ök. sz. határozatának értelmében egy előzetes igényfelmérés elkészítéséről döntött az óvárosi lakosság körében a csekkbefizető automata létesítésére vonatkozóan. Ezt követően, a felmérés eredményének ismeretében hozza majd meg a végleges döntését a Képviselő-testület.

 

Ennek érdekében, kérem, tegyék meg nyilatkozataikat arra vonatkozóan, hogy igényt tartanak-e az óvárosi, Szent László út 17. szám alatti ingatlanba csekkbefizető automata telepítésére. Kérem, hogy osszák meg véleményüket arra vonatkozóan is, hogy Önök szerint milyen mértékben van szükség a csekkautomata telepítésére az Óvárosba, valamint véleményük szerint telepítés esetén milyen kihasználtság lenne elérhető.

 

A véleményeket, nyilatkozatokat névvel és lakcímmel ellátva kérjük megadni annak érdekében, hogy a végleges döntés meghozatala során igazolható módon ténylegesen az óvárosi lakók véleménye érvényesüljön.

 

A véleményeket a padanyi@hivatal.battanet.hu e-mail címre kérjük megküldeni 2023. június 15. napjáig annak érdekében, hogy a közösségi vélemények feldolgozását és összesítését követően a végleges döntés előkészítésében a lakossági véleményeket tartalmazó nyilatkozatok a Képviselő-testület június hónapban tartandó ülésére beterjesztésre kerüljenek.

 

Százhalombatta, 2023. május 31.

 

Tisztelettel:
Százhalombattai Polgármesteri Hivatal