Pályázati felhívás

I.       A PÁLYÁZAT CÉLJA:

A városban élő fiatalok „B” kategóriás közúti járművezetői engedély megszerzésének támogatása.

II.      A PÁLYÁZÓK KÖRE:

A pályázó a pályázat benyújtása időpontjában
    -    bejelentett állandó lakóhellyel rendelkezik Százhalombattán és lakóhelye települési szinten 2020. január 1. előtt már fennállt, valamint
-    25. életévét nem töltötte be.

III.     PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

A Közalapítvány által megszerkesztett PÁLYÁZATI ADATLAPON

-    személyesen: a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján Kőváriné Vlkovszki Adrienn munkatársnál

-    elektronikus módon: kovarine@hivatal.battanet.hu   

Kérem, hogy az adatalapon feltüntetett dokumentumokat csatolja pályázatához!

IV.     A PÁLYÁZAT MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ DOKUMENTUMOK:

-    2023. évben megszerzett jogosítvány másolata

-    A gyakorlati vezetési és közlekedési alapismeretek tanfolyam elvégzését igazoló 2023-ben kiállított ÁFÁ-s számla, vagy annak másolata, mely a jogosítvány megszerzése előtt kelt. A számlának meg kell felelnie a mindenkori a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénynek és az adózás rendjéről szóló 2017. CL. törvénynek.

-    Támogatási összeg folyósítására megadott bankszámlaszámról igazolás


V.    A PÁLYÁZAT FORMAI ÉRVÉNYESSÉGE:

A pályázat formailag érvényes, ha azt határidőben, az arra rendszeresített adatlapon, írásban nyújtották be, a pályázati kiírásban szereplő mellékletet képező dokumentációval együtt.

VI.    JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG:

    A Kuratórium támogatási döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.


VII.    A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

    60.000 Ft, azaz hatvanezer forint

VIII.    A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK IDŐSZAKA:

    A pályázati kiírás megjelenésétől, 2023. november 15. napjáig
 

 

Pályázati felhívás és letölthető adatlap itt található!